Fia Rijneke, presidente

“Het thema dat ik het Zonta-jaar 2017-2018 voor Zontaclub Zwolle zou willen meegeven is ‘Communicatie’.

Dit omdat voor mij communicatie het allerbelangrijkste element is in onze relaties in de maatschappij, in ons privéleven en in het werk.”