Stichting Eilean

Stichting Eilean was in 2015 het goede doel van ons White Dinner. Deze stichting is een Zwols project, dat in 2014 is opgericht door Juul Klemann. Deze stichting biedt begeleiding en onderdak aan jonge vrouwen boven de 18 jaar met psychiatrische problemen, die buiten de pleegzorg vallen. Deze plek moet aan deze jonge vrouwen met traumatische ervaringen een veilige plek bieden van waaruit gewerkt wordt aan de opbouw van de eigen kracht en weerbaarheid.