SHE DECIDES

She Decides is een initiatief van Lilianne Ploumen als reactie op de Amerikaanse subsidiestop voor buitenlandse organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden informatie bieden over sexuele voorlichting, anticonceptie, verloskundige zorg, hiv-testen en behandelingen, en veilige abortus. Het initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde actie om deze zorg aan vrouwen te kunnen blijven leveren. Zonta Zwolle wil ook graag een steentje bijdragen, omdat het perfect past binnen het thema van Zonta: het versterken van de kracht van vrouwen.