Missie en visie

De missie van Zonta

“Bevordering van de positie van vrouwen (en/of meisjes).”

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Voorbeelden van dit soort projecten vind je hier.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken. Voorbeelden van dit soort diensten vind je hier.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. Voorbeelden zijn de ‘Zonta says no’ actie en het project Femmes for Freedom.

 

De visie van Zonta

Zonta International wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”